პროექტის შესახებ

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გეგმის მიზანია ეტაპობრივად ბახმაროს მთელი წლის განმავლობაში აქტიური საკურორტო სეზონის მქონე, ოთხ სეზონიანი, როგორც ადგილობრივი ასევე ქვეყნის მასშტაბის, ასევე საერთაშორისო დონის კურორტად გარდაქმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურით და მომასხურების საშუალებებით დაგეგმილი საზხულის და ზამთრის აქტიური დასასვენებელი, სამკურნალო-სარეკრეაციო და ტურისტული მიმზიდველი ადგილის განვითარება.

 

ელექტრონული გვერდი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს გენერალური გეგმის ტექსტური და გრაფიკული ნაწილების, განვითარების პირებეის, განაშენიანების რეგულირების წესების, ეტაპების, სარეკომენდაციო პროექტების და სხვა ინფორმაციის საჯარო და ხელმისაწვდომი ფორმით გავრცელებას.

 

პროეტის მოკლე საპრეზენტაციო ვერსია

 

პროეტის შესრულებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით - შპს „არტსტუდიო“-ს და პარტნიორების მიერ.