პროექტები

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ფარგლებში შემუშავდა ხუთი ტიპის, ტიპური საცხოვრებელი შენობის არქიტექტურული (ესკიზური) პროექტი. ტიპიური შენობის პროექტის (ესკიზის) გამოყენება შეუძლია ყველას და იგი ხელმისაწვდომია უფასოდ. სარეკომენდაციო დიზაინს საცხოვრებელი და დასასვენებელი სახლების ტიპიური ვარიანტები: