საკონტაქტო ინფორმაცია

პროექტთან ან გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებული შეკითხვები / შენიშვნები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: