საკუთრების ანალიზი

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უმრავლესობა დარეგისტრირებულია ინდივიდუალური საცხოვრებელი/დასასვენებელი სახლების (შენობა-ნაგებობების გარე კონტურზე) ერთი მეტრის პერიმეტრში, რამაც ერთის მხრივ დაიცვა გარემო მზარდი განაშენიანებისგან, ფაქტიურად შენობების გარშემო მიწის ნაკვეთებს არ გააჩნიათ ღობეები და მეტი ღია სივრცეა, რაც მეორეს მხრივ წარმოშობს სირთულეებს კურორტის სამომავლო განვითარებისთვის.

 

ბახმაროს სარეკრეციო ტერიტორიაზე არსებული საკუთრების ანალიზი მოცემულია - საკუთრების ანალიზის (14.1 და 14.2) რუკებზე