კულტურული მემკვიდრეობა

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 30.09.2016 წლის წერილის #05/08-4349-ის ინფორმაციით ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის საზღვრებში კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი არ ფიქსირდება.