გენერალური გეგმა

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა შესრულდა 2016-17 წლებში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით და  ეფუძნება წინასაპროეტო კვლევის მასალებსა და საჯარო განხილვების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას და შენიშვნებს.  შეთანხმებული ჭოხატაურის მუნიცილალიტეტთან და დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ (N314 03/07/2017). დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე