პროექტის შესახებ

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გეგმის მიზანია ეტაპობრივად ბახმაროს მთელი წლის განმავლობაში აქტიური საკურორტო სეზონის მქონე, ოთხ სეზონიანი, როგორც ადგილობრივი ასევე ქვეყნის მასშტაბის, ასევე საერთაშორისო დონის კურორტად გარდაქმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურით და მომასხურების საშუალებებით დაგეგმილი საზხულის და ზამთრის აქტიური დასასვენებელი, სამკურნალო-სარეკრეაციო და ტურისტული მიმზიდველი ადგილის განვითარება.